Witam miłośników kur rasowych i ozdobnych.

4.12.2011

Po d?u?szej przerwie ponownie b?d? chcia? informowac na stronie o tym co dzieje si? w mojej hodowli. Sezon 2011 by? bardzo dobry mimo kiepskiej pogody , ch?odu i deszczowego lata. Zapewne bezproblemowy odchów m?odzie?y zawdzi?czam stosowanym rregularnie od 3 lat Probioemom czyli kompozycji po?ytecznych mikroorganizmów. Wszystkim bardzo polecam! ( www.probiotics.pl)

O mnie:

Na imi? mam Tomasz , mieszkam i pracuj? w okolicach Bydgoszczy w miejscowo?ci Trz?sacz w gminie Dobrcz. Prac? zawodow? i obowi?zki m??a i ojca czwórki dzieci ??cz? z trwaj?cym od wielu lat hobby hodowl? kur rasowych i ozdobnych.

Wyrozumia?o?? rodziny, a przede wszystkim akceptacja mojej kochanej ?ony dla mojej pasji pozwala mi po?wi?ca? ka?d? woln? chwil? dla ptaków. Pomocnikami i kibicami s? synowie Aleksander i Antoni. Córki Zofia i Krystyna co najwy?ej lubi? si? poprzygl?da?. Wszystkich jednak ekscytuj? okresy l?gów i wykluwania si? nowego ?ycia !

Przed laty gdy zaczyna?em zajmowa? si? kurami ?ona wyrazi?a swoj? opini?, ?e najbardziej podobaj? jej si? kury du?e. Od tego czasu g?ównie takimi si? zajmuj? z zazdro?ci? spogl?daj?c na kolegów przyje?d?aj?cych na wystawy z klatkami jak dla go??bi pe?nymi - kur. Dobrze, ?e z racji na rodzin? posiadamy du?y samochód. Przydaje si? równie? dla kur !

Moj? podstawow? ras? od wielu lat s? kury w?oskie w odmianie barwnej kuropatwianej.Od ponad 6 lat z czysto patriotycznego obowi?zku hoduj? tak?e zielononó?k? polsk?. W ostatnich latach wróci?em do Brachmy -jedynie bia?a gronostajowa oraz Cochin olbrzym bia?y, czarny i kolorowe. Ca?y czas selekcjonuj? gdy? w tej rasie o dobre ptaki zdecydowanie trudno.Hamburskie jako dobre nioski i efektowne ptaki równie? s? w mojej kolekcji. Z sympati do nie?yj?cego ju? przyjaciela znanego i cenionego w Bydgoszczy Henryka Redelbach ( hodowa? gównie przez ponad 40 lat w?oszki) ale pod koniec ?ycia marzy? o Plymuth Rock utrzymuj? i selekcjonuj? t? ras?. Pi?kne ptaki du?e o ?wietnym mi?sie i dobrej nie?no?ci. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do odwiedzenia Trzesacza, koniecznie po wcze?niejszym kontakcie telefonicznym. Dzwoni? prosz? najlepiej po godzinie 20:00.